Korčula partner u IPA projektu ‘Kulturno- turističko povezivanje gradova UNESCO-a’

Gradonačelnik Grada Korčule Mirko Duhović potpisao je u petak, 9. listopada 2009. godine, partnersku izjavu za uključivanje Grada Korčule u IPA projekt “Kulturno- turističko povezivanje gradova UNESCO-a”.

Gradonačelnik Grada Korčule Mirko Duhović potpisao je u petak, 9. listopada 2009. godine, partnersku izjavu za uključivanje Grada Korčule u IPA projekt “Kulturno- turističko povezivanje gradova UNESCO-a”.

Projekt se priprema u sklopu predpristupnog instrumenta IPA za prekograničnu suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

Koordinator projekta je razvojna agencija DUNEA, nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partneri s hrvatske strane su još Grad Split, razvojna agencija Split, Grad Trogir i općina Ston.

Sudjelovanje Grada Korčule na projektu iznimno je važno jer se na taj način jačaju ljudski potencijali gradske uprave i stječe iskustvo kroz pripremu i provedbu projekta financiranog EU sredstvima.

Projekt se odnosi na očuvanje i valorizaciju kulturne baštine gradova koji su zaštićeni ili predloženi za zaštitu kao spomenici kulture od strane UNESCO-a.

Kroz projekt je potrebno unaprijediti dostupnost odabranih UNESCO-ovih lokaliteta perspektivnim turističkim posjetitljeljima kroz formiranje zajedničke strategije razvoja kulturnog prozivoda, usku suradnju sa organizacijama u turizmu kao što su turističke zajednice, muzeji i slične organizacije i ustanove u funkciji promicanja kulturnog turizma te sa lokalnom zajednicom kako bi se u konačnici potakle i poduzetničke inicijative uz razvoj novog kulturno- turističkog proizvoda prekograničnog područja.