Korčulanska tržnica smanjila cijene najma stolova

U Gradu Korčuli ovih se dana upućuje puno prozivki na nečistoću, raskopane i neuređene šetnice i puteve, ugašenu fontanu, javnu rasvjetu, praznu tržnicu, upravljanje sportskom lučicom, neuređen rotor, groblje i sl.

U Gradu Korčuli ovih se dana upućuje puno prozivki na nečistoću, raskopane i neuređene šetnice i puteve, ugašenu fontanu, javnu rasvjetu, praznu tržnicu, upravljanje sportskom lučicom, neuređen rotor, groblje i sl. Većinu tih poslova pored  redovnih (odvoz otpada, kanalizacija, održavanje čistoće, održavanje zelenih površina, lučke usluge, parking, javna rasvjeta, održavanje groblja, pogrebne usluge, tržnica), obavlja KTD HOBER d.o.o. iz Korčule, čijem smo direktoru u ime sugrađana i korisnika njihovih usluga postavili pitanja. Direktor Marko Milat napominje da je HOBER Trgovačko društvo u 100% vlasništvu Grada Korčule i obavlja poslove na cijelom području gradske zajednice (7 MO: Čara, Pupnat, Žrnovo, Račišće, Kneže, Žrnovo-Postrana i Medvinjak, te dva kotara:Sv.Antun i Stari grad) i netočno je da smo turističku sezonu dočekali nespremni.

Gradska tržnica Rotonda djeluje sablasno, prljava i bez bez prodavača koji tvrde da ste preskupi?

-Obzirom da je posljednjih dana bilo dosta rasprave povodom naplate najma stolova na tržnici želio bih pojasniti nekoliko činjenica. Dosadašnja cijena formirana je prije 5 godina (pa nisu istinite tvrdnje da je ove godine došlo do enormnog poskupljenja), kada je postojao veliki interes za prodaju na tržnici i kada su licitacijom postizane cijene višestruko veće od početnih. Isto tako nikada nije bio cilj otjerati ili uništiti male domaće proizvođače već su se navedene cijene prvenstveno odnosile na trgovce tj. prekupce. Kao dokaz tome mogu istaći da cijelu zimu, kada na Rotondi svoje proizvode prodaju isključivo domaći proizvođači, nismo naplaćivali nikakav najam. Problem je nastao početkom sezone, kada se nisu, kao prethodnih godina, pojavili prekupci već su nastavili dolaziti domaći proizvođači kojih do sada u ljetnom periodu nije bilo ili su bili vrlo vrlo rijetko pa zakup uglavnom nisu niti plaćali. Uvažavajući novonastalo stanje u dogovoru sa gradonačelnikom Grada Korčule donijeli smo odluku o značajnom smanjenju cijena najma. Tako će početna cijena godišnjeg najma iznositi 10.000 kn (umjesto dosadašnjih 20) a dnevna u zimskom periodu 20 kn, te u sezoni 50 umjesto dosadašnjih 250 kn.

Sportska lučica s vezom puna smeća?

–Hober više nema koncesiju pa ni obveze.Upućujem građane da se obrate Upravnom odjelu za pomorstvo dubrovačko – neretvanske županije.

Središte rotora puno odbačenog materijala?

-Hober se i ovdje pogrešno proziva možda zato što uređuje javne zelene površine i vjerovatno će u budućnosti, nakon uređenja, održavati i ovu, o čemu ćemo će dati pojašnjenje Gradu kada budemo znali kako će u konačnici izgledati.

Javna rasvjeta?

-U posljednje vrijeme dosta problema i upita imamo i sa održavanjem javne rasvjete, a naročito sa vremenom paljenja i gašenja iste. Proteklih godina prešli smo sa ručnog podešavanja paljenja i gašenja javne rasvjete na suvremeniji automatski način. Ručno podešavanje podrazumjevalo je obilazak svakog od 32 kontrolna mjesta (od Vrnika do Zavalatice i Račišća) svakih 15 dana.Sada novom opremom je sve automatsko. Regulacija se vrši automatski pomoću impulsa iz HEP distribucijskog centra iz Splita ili Dubrovnika putem elektro mreže. Nažalost iz još neutvrđenih razloga došlo je do poremećaja u radu ovog impulsa i na otklanjanju radimo u suradnji sa  Elektrojugom i HEP-ovim distribucijom iz Splita. Njihovi stručnjaci su već bili na našem terenu ali nažalost nisu uspjeli utvrditi grešku, pa ih, prema najavi, očekujemo ponovo početkom sljedećeg tjedna. Imali smo i problem kada nekoliko dana na području GK Stari Grad nije uopće radila javna rasvjeta što je bila posljedica požara u trafo stanici, kada je izgorila cjelokupna oprema, a što smo uspjeli staviti u funkciju uz pomoć korčulanskog pogona Elektrojuga.

Javni zahod i ribarnica?

Ribarnicom upravlja Grad a javnim toaletom restoran „Fly in „.

Jesu li sada neke stvari jasnije,pita nas direkor Hobera Marko Milat. Nisu, bio je naš odgovor jer smo u DV veći pisali o šporkim kontejnerima,slomljenim klupama,palmama,gomilama krupnog otpada.

-Specijalnim kamionom oprali smo većinu kontejnera, a trenutno nabavljamo manju količinu novih kako bi zamjenili one dotrajale, barem na uočljivijim punktovima. Uređenje oštećenih klupa će biti za koji dan gotovo. U suradnji sa MO Račišće i Čara zaposlili smo sezonske čistače na njihovom području. Upravo traje provedba novog režima parkiranja na području Grada sukladno novim gradskim odlukama o upravljanju parkinga u garaži i na krovu novog prodajnog centra.

Glomazni otpad je veliki problem, kaže director Hobera Marko Milat. Stvorilo se nekoliko divljih odlagališta, gdje naši sugrađani bacaju krupni otpad. U više navrata se čistilo, ali bez rezultata. Zbog toga je upućen upit kotarima i MO da odrede lokacije na kojima bi mogli organizirati akcije sakupljanja glomaznog otpada. Do sada nam je odgovoreno samo iz dva, te se nadamo da će uskoro odgovoriti i ostali, kako bi mogli organizirati odvoz. Veliki problem je i nedostatak lokacije reciklažnog dvorišta i privremenog skladišta odvojeno prikupljenog otpada.

Bili ste zbog toga u više navrata sa predstavnicima Gradske uprave, agencije KORA, TZG Korčule u nekoliko europskih gradova, a korist se ne vidi?

– Očito je da ćemo u budućnosti u cilju rješavanja ovog problema veće napore morati uložiti i mi i Grad i građani?!.

Uz tekst i snimak razgovarao  Nikola Perić