KTD Hober – natječaj za radno mjesto – ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA (M/Ž)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula s naznakom „Za natječaj čistač javnih površina - Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR. 40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 19.05. 2022. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA (M/Ž)
(5 izvršitelja, na određeno vrijeme od 3 mjeseca,
od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine,
s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana
i mogućnost produženja ugovora)

Poslove iz ovog natječaja izvršitelji će obavljati po pojedinim gradskim kotarima i mjesnim odborima, prema unaprijed utvrđenom rasporedu i to:

  • Jedan izvršitelj za područje GK Stari Grad, GK Sveti Antun i MO Sveti Antun – Žrnovo
  • Jedan izvršitelj za područje MO Žrnovo, MO Medvinjak
  • Jedan izvršitelj za područje MO Pupnat i MO Žrnovo – Postrana
  • Jedan izvršitelj za područje MO Račišće i MO Kneže
  • Jedan izvršitelj za područje MO Čara

Ukoliko se pokaže potreba, izvršitelj može poslove obavljati i na području drugog GK, odnosno MO.

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjeti:
– završena osnovna škola,
– nije potrebno radno iskustvo.

Opis poslova i zadataka:
– čisti javne površine i ulice,
– ispražnjava zidne i podne koševe,
– prikuplja smeće i druge otpatke oko kanti i kontejnera u posude za smeće,
– surađuje s voditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
– brine o sredstvima i opremi za rad koja mu je povjerena,
– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, tehničkog direktora i/ili direktora Društva.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– svjedodžbu osnovne škole (preslika dokaza o završenoj osnovnoj školi),
– kontakt podaci (broj mobitela ili telefona, e-mail).

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj čistač javnih površina – Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama KTD-a Hober d.o.o. (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Tekst Natječaja u cijelosti možete pročitati na poveznici.