Najava 2. natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za malo i srednje poduzetništvo

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) najavila je objavu drugog Javnog poziva na dostavu prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva koji se financira unutar pretpristupnog programa IPA komponente IIIC – Regionalna konkurentnost. Objava javnog poziva očekuje se u 4. kvartalu 2012.

“Podrška za povećanje konkurentnosti sektora malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj”

Hrvatska mala i srednja poduzeća trebaju ulagati u nove proizvodne procese i tehnologije uključujući zelenu energiju i energetski učinkovite tehnologije, razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, razvoj novih proizvoda, uključujući certificiranje kako bi se uskladile sa međunarodnim standardima kvalitete te osigurale da hrvatsko poduzetništvo zadrži konkurentnost ne samo na jedinstvenom europskom tržištu već i na globalnom tržištu.

Svrha dodjele bespovratnih sredstava u okviru IPA III C komponente – Regionalna konkurentnost je ojačati konkurentnost hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovitih tehnologija u proizvodne procese,  primjenjujući dobru praksu i uspješne modele poslovanja kako bi na što jednostavniji način razvili nove i konkurentne proizvode.

Očekivani rezultat: malo i srednje poduzetništvo povećat će razinu ulaganja u energetsku učinkovitost i eko standarde u procesima proizvodnje, povećat će kvalitetu proizvoda i/ili usluga te unaprijediti proizvodnju i poboljšati stručnost i specifična znanja tehničkog osoblja te djelatnika koji se bave osiguranjem kvalitete.

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća

  • do 250 zaposlenih
  • s godišnjim prihodom do 216 milijuna kuna
  • s ukupnom aktivom do 108 milijuna kuna

Razina EU sufinanciranja: maksimalno 85%

Indikativan iznos: sveukupni indikativni iznos na raspolaganju za predmetni Poziv na dostavu prijedloga projekata iznosi 5.000.000 EUR od kojeg pojedini projekt može dobiti od 50.000 – 200.000 EUR bespovratnih sredstava.

  • Objava Poziva na dostavu prijedloga projekata: četvrti kvartal 2012. godine.

Komentiraj