Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada izvrsnim sudentima 2009.

Grad Korčula nagradit će sa po 1.000,00 kn deset sudenata s područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja

 

GRAD KORČULA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

N A T J EČ A J
za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja

 

 Raspisuje se Natječaj za dodjelu novčanih nagrada redovnim studentima, državljanima Republike Hrvatske, za izvrsnost tijekom studiranja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u zadnjih pet godina na području Grada Korčule, računajući prema danu objave ovog  Natječaja u dnevnom tisku.

         Za 2009. godinu dodjeluje se 10 novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn. Nagrade studentima isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, jednokratno, po konačnosti odluke o dodjeli novčanih nagrada, u roku od tri mjeseca od dana konačnosti iste.

 I        Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti druge i viših godina studija koji pohađaju neko od visokih učilišta u RH, a koji imaju ostvareni prosjek ocjena  od najmanje 4,000 tijekom prethodne akademske godine.

         Studenti prve godine studija nemaju mogućnost sudjelovanja na ovom Natječaju.

 II      Uz svoje prijave i dostavu podataka o OIB-u, studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

          –      potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija, u izvorniku

          –      potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene akademske godine studija,  u izvorniku

          –      potvrdu o prebivalištu na području Grada Korčule u posljednjih pet godina računajući prema danu objave u dnevnom tisku, u presliku

          –      dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica), u presliku

  III    Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

            GRAD KORČULA, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 KORČULA, sa naznakom:
           „prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“

             Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20 dana od dana objave  natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.

 IV      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 V       O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za poodnošenje prijava.