Natječaj za radno mjesto kućni majstor – tehničar u Centru za kulturu Korčula

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: CENTAR ZA KULTURU KORČULA, Obala korčulanskih brodograditelja bb, 20260 Korčula, s naznakom "NATJEČAJ ZA radno mjesto KUĆNI MAJSTOR – TEHNIČAR" do 14. veljače 2024. godine.

Temeljem članka 25. Statuta Centra za kulturu Korčula ravnateljica Ustanove Centar za kulturu Korčula raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 1. Naziv radnog mjesta: Kućni majstor – tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.
 2. Broj izvršitelja: 1
 3. Uvjeti:
  a) Srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja
  b) Poznavanje osnova rada na PC-u
  c) Vozačka dozvola B kategorije
  d) Položen ispit iz zaštite na radu, položen ispit za zaštitu od požara
  Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položene ispite iz podtočke d, točke ovoga natječaja, pod uvjetom da istog polože u roku od godine dana
 4. Uz pisanu prijavu (molbu), kandidati trebaju priložiti:
  a/ vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada
  b/ presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice
  d/ presliku važeće vozačke dozvole
  e/ uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:
CENTAR ZA KULTURU KORČULA, Obala korčulanskih brodograditelja bb, 20260 Korčula, s naznakom
„NATJEČAJ ZA radno mjesto KUĆNI MAJSTOR – TEHNIČAR”

Rok za slanje prijava je do 14. veljače 2024. godine.

 • Natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Kućni – majstor tehičar