Obavijest o imenovanju

Temeljem provedenog Javnog natječaja za imenovanje pročelnika (objavljen u NN, br. 56/22 od 18.05.2022.) gradonačelnica Grada Korčule donijela je odluku o imenovanju pročelnika.

Grad Korčula je 18. svibnja 2022. raspisao Javni natječaj za imenovanje pročelnika (natječaj je objavljen u NN, br. 56/22 od 18.05.2022. ) i to:

a/ Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu – 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
b/ Upravnog odjela za proračun i financije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
c/ Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
d/ Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
e/ Upravnog odjela za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Temeljem provedenog natječajnog postupka, gradonačelnica Grada Korčule, sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja, donijela je odluku o imenovanju pročelnika:

  • na mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu imenovana je Petra Fabijanović
  • na mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za proračun i financije imenovana je Bernarda Tomić
  • na mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam imenovana je Željka Marunović
  • na mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za društvene djelatnosti imenovana je Ana Štimac.

Dio javnog natječaja koji se odnosi na imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, građenje, komunalno gospodarstvo i promet, poništio se iz razloga što se na natječaj koji se odnosi na imenovanje pročelnika navedenog Upravnog odjela nije se javio niti jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja za to pročelničko mjesto.