Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti – Natječaj za prijam u službu vježbenika/ce

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 10. prosinca 2019. godine u gradskoj vijećnici Grada Korčule.

KLASA: 112-06/19-01/01
URBROJ: 2138/01-04/1-19-8
Korčula,  4. prosinca 2019.

Sukladno točki 8. Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/ce u UO za proračun i financije Grada Korčule, KLASA: 112-06/19-01/01, URBROJ: 2138/01-04/1-19-2, od 31. listopada 2019. (objavljen u „Narodnim novinama“, br. 108/19, od 8. studenog 2019.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T
I.

Kandidati/kinje čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

1.  ANA MILAT
2. MATEA MAGDIĆ.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

10. prosinca 2019. godine,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule,
Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

a/ Pisano testiranje održat će se  u 10.00 sati.
b/ Intervju s kandidatima/kinjama će se održati u 11.00 sati, ali samo sa kandidatom/kinjom koji/a ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

III.

Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA
Željka Marunović, dipl. iur.

Obavijest možete pročitati i na poveznici.