Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Korčula za pedagošku 2020./2021. godinu

Upis djece u Dječji vrtić Korčula i područne jedinice Čara, Lumbarda, Pupnat, Račišće i Žrnovo za pedagošku 2020./2021. godinu počinje 11. svibnja 2020. godine i trajat će do 25. svibnja 2020. godine.

Na web stranici vrtića (www.djecjivrtickorcula.com) možete naći Zahtjev za upis, Upitnik za roditelje i Privolu o korištenju osobnih podataka koje je potrebno popuniti. Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka potrebno je priložiti:

  • rodni list djeteta,
  • dokaz o prebivalištu oba roditelja (preslike osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu),
  •  potvrdu o zaposlenju oba roditelja,
  •  potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta od nadležnog liječnika,
  •  potvrdu od liječnika ukoliko dijete ima posebnosti u razvoju, a koji zahtijevaju posebnu pažnju,
  •  rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust koji ističe do kraja tekuće kalendarske godine,
  •  rješenja o invalidnosti i drugi dokazi kojima se ostvaruju prava prednosti

i poslati na mail adresu [email protected] ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb., 20260 Korčula.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje!