Obavijest Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 2138/01-07/1-18-9
Korčula, 8. studenog 2018.

Sukladno točki 8. javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb, KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 2138/01-07/1-18-2, od 12. listopada 2018. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 92/18, od 17. listopada 2018.), objavljuje se sljedeća obavijest.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Srđan Mrše, dipl. iur.