Obavijest pravnim i fizičkim osobama

Obavijest pravnim i fizičkim osobama, koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima ili koriste javnu površinu na području kontaktne zone stare gradske jezgre (zone b i c) Grada Korčule

Grad Korčula je na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2023. godine donio Odluku o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada kojom se utvrđuje postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme koja je stupila na snagu 22. prosinca 2023. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pokretne urbane opreme i reklamnih elemenata za područje Plokate 19. travnja 1921. s kontaktnim prostorom, usklađen sa smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Odluku i Elaborat možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

1. poveznica: Odluka o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada kojom se utvrđuje postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme
2. poveznica: Upute za urbanu opremu – dio Elaborata
3. poveznica: Elaborat pokretne urbane opreme i reklamnih elemenata za područje Plokate 19. travnja 1921. s kontaktnim prostorom – u cijelosti