Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbore članova vijeća GK i MO na području Grada Korčule

Izborno povjerenstvo je utvrdilo i objavilo dana 13. lipnja 2011. kandidacijske i zbirne liste za izbore članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, čiji će se izbori održati dana 3. srpnja 2011.

.
..

Kandidacijske liste za:

 1. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA STARI GRAD
 2. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA SV. ANTUN
 3. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČARA
 4. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KNEŽE
 5. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MEDVINJAK
 6. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PUPNAT
 7. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAČIŠĆE
 8. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO
 9. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO-POSTRANA

Zbirne liste kandidacijskih lista za:

 1. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA STARI GRAD
 2. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKOG KOTARA SV. ANTUN
 3. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČARA
 4. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KNEŽE
 5. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MEDVINJAK
 6. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PUPNAT
 7. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAČIŠĆE
 8. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO
 9. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŽRNOVO-POSTRANA