Objava konačne bodovne liste za dodjelu nagrada za izvrsnost za akademsku 2019/20. godinu

KLASA: 604-01/21-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-16
Korčula, 20. travnja 2021.

Gradonačelnik Grada Korčule na temelju Pravilnika o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18), donio je

 KONAČNU BODOVNU LISTU ZA DODJELU NAGRADA ZA IZVRSNOST ZA AKADEMSKU 2019./20. GODINU

Konačnu bodovnu listu možete pogledati na poveznici.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.