Objava konačne bodovne liste za dodjelu nagrada za izvrsnost za akademsku 2020/21. godinu

O vremenu i mjestu dodjele nagrada nagrađeni studenti će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

KLASA: 604-06/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-20
Korčula, 14. travnja 2022.

Gradonačelnica Grada Korčule na temelju Pravilnika o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18), donijela je

 KONAČNU BODOVNU LISTU ZA DODJELU NAGRADA ZA IZVRSNOST ZA AKADEMSKU 2020/21. GODINU

Konačnu bodovnu listu možete pogledati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.