Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2021. godinu

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2021. godinu, od 02. studenog 2020. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 612-01/20-01/12
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 03. svibnja 2021.

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnik Grada Korčule 03. svibnja 2021. godine donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PODRUČJU KULTURE
ZA 2021. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.