Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2022. godinu

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2022. godinu, od 19. studenog 2021. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 612-01/21-01/12
URBROJ: 2117-9-02-22-4
Korčula, 27. travnja 2022.

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule 27. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PODRUČJU KULTURE
ZA 2022. GODINU

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.