Odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2022. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2022. godinu, od 19. studenog 2021. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 630-01/21-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-2
Korčula, 27. travnja 2022.

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 5/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule 27. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA TEHNIČKU KULTURU GRADA KORČULE ZA 2022. GODINU

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.