Odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2023. godinu

Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2023. godinu, od 30. studenog 2022. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 630-03/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-23-00003
Korčula, 17. svibnja 2023.

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 5/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule 17. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2023. godinu

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.