Odluka o dodjeli stipendija

Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024., dodijeljene su stipendije studentima s područja Grada Korčule.

KLASA: 604-01/24-01/01
URBROJ: 2117-9-07/17-24-04

Sukladno članku 37. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 08/20) Gradonačelnica Grada Korčule dana 14. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA

Ukupno je dodijeljeno 8 novih stipendija i to prema kategorijama:

  • studenti iz obitelji slabijeg imovinskog stanja – 1
  • nadareni studenti – 3
  • studenti koji su osobe s invaliditetom – 1
  • studenti u deficitarnim zanimanjima – 3

U kategoriji studenata koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata za akademsku godinu 2023./2024. nije bilo prijavljenih.

Proračunom Grada Korčule planirano je po 5 novih stipendija u svakoj od kategorija, osim za kategorije studenata koji su osobe s invaliditetom i koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata (dodjeljuje se svim prijavljenima čije su prijave potpune i pravodobne).

S obzirom na manji broj prijavljenih kandidata od planiranog, natječaji će se ponovno raspisati u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke, a radi popunjavanja predviđenih (planiranih) mjesta koja su ostala slobodna, po svakoj kategoriji.