Odluka o dodjeli stipendija

Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021., dodijeljene su stipendije studentima s područja Grada Korčule.

Klasa: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-3

Sukladno članku 37. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” broj 08/20) Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. veljače 2021. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing