Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule

Na temelju članka 105. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 3. …

Na temelju članka 105. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju gradskih kotara

i mjesnih odbora na području Grada Korčule

Tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.