Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu

KLASA: 400-08/20-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-24
Korčula, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21) i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 8/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo


O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu

Cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti na poveznici. (.rtf)
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu (.pdf)

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin