Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.