Odluka o novčanim nagradama korčulanskim izvrsnim studentima

Već drugu godinu Grada Korčula dodjeljuje deset jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn studentima s područja Grada koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena veći od 4,000. Ove godine na natječaj su se prijavila 23 studenta/studentice, a 22 je udovoljilo uvjetima natječaja. Termin svečanog uručivanje nagrada ovogodišnjim laureatima odredit će se naknadno.

Sukladno rezultatima provedenog natječaja za dodjelu novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2010. godinu i bodovnoj listi, dodjeljuje se deset  (10) novčanih nagrada, kako slijedi:

  1. JOZICI PAMUKOVIĆ iz Korčule, studentici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu,
  2. DARIJU PENIĆU iz Čare, studentu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji,
  3. ELZI SILIĆ iz Korčule, diplomantici Ekonomskog fakulteta u Splitu,
  4. PJERU KOSOVIĆU iz Korčule, studentu Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
  5. LUCI TVRDEIĆ iz Čare, studentici Ekonomskog fakulteta u Splitu
  6. ANTONU GRBINU iz Žrnova, studentu FER-a u Zagrebu,
  7. MARIJI PLAZONIĆ iz Žrnova, studentici Sveučilišnog studijskog centra za studije mora u Splitu,
  8. SLAVICI TOMIĆ iz Čare, studentici Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,
  9. KATARINI ŠIMUNDIĆ iz Čare, studentici Ekonomskog fakulteta u Splitu i
  10. JOSIPI FAVRO iz Korčule, studentici Filozofskog fakulteta u Splitu.

Grad Korčula je temeljem Odluke od 28. listopada 2010. godine, KLASA: 604-01/10-01/01, URBROJ: 2138/01-04-02/4-1 odobrio ukupno 10 novčanih nagrada studentima za izvrsnost tijekom studiranja u visini od po 1.000,00 kn za 2010. godinu te je sukladno spomenutoj Odluci raspisan Natječaj za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2010. godinu a  koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ 3. studenog 2010. godine.

Na Natječaj se prijavilo ukupno 23 kandidata. Sve prijave su bile pravodobne, uredne i kompletirane traženom dokumentacijom.

Svi prijavljeni kandidati, osim jednog, imali su ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 u prethodnoj školskoj godini. Bodovanje je izvršeno sukladno članku 7. Pravila o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja.

Temeljem bodova sastavljena je bodovna lista, te je 10 kandidata s najviše ostvarenih bodova ostvarilo pravo na novčanu naknadu za izvrsnost tijekom studiranja.