Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za računovodstvo

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za računovodstvo.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Upravni odjel za proračun i financije

KLASA: 112-02/14-01/02
URBROJ: 2138/01-04/1-14-12
Korčula, 2. travnja 2014.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), v.d. pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije donosi

O D L U K U

o poništenju javnog natječaja za prijam službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za računovodstvo

I.

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za računovodstvo, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-02/14-01/02, URBROJ: 2138/01-04/1-14-2, od 6. ožujka 2014., objavljen u „Narodnim novinama“, br. 32/14 od 12. ožujka 2014.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

v.d. PROČELNICA

Marica Kosović, dipl. oec.

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.