Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

KLASA: 363-03/19-01/04
UBROJ: 218/01-01-19-3
Korčula, 23. studenog 2019.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) , članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18 Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 23. studenog 2019.  godine donijelo

O D L U K U
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.