Održana godišnja Skupština Udruge gradova RH

U srijedu, 9. veljače 2011. godine, u Zagrebu je održana godišnja Skupština Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. U ime Grada Korčule, koji je Udruzi gradova pristupio prošle godine, u radu Skupštine sudjelovao je Franc Stenek, zamjenik gradonačelnika.

Na dnevnom redu Skupštine bio je Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge u 2010. godini, kao i plan rada i financijski plan za 2011., koje  je predložio predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

U radu Skupštine sudjelovali su predstavnici 61 grada, a sve predložene odluke i izvješća usvojeni su jednoglasno.

Prema planu, Udruga gradova nastavit će sa zakonodavnim aktivnostima usmjerenim prema nadležnim tijelima, ministarstvima, Vladi Republike Hrvatske i Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Pratit će se zakonodavna procedura; upućivati mišljenja i amandmani zakonodavcu prilikom donošenja predmetnih propisa; inicirati izmjene važećih zakona i podzakonskih akata; sudjelovati u radnim skupinama za izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata osnovanima pri tijelima središnje vlasti; te inzistirati na donošenju prijedloga zakona koji su u izradi.

Intenzivirat će se aktivnosti radnih skupina Udruge gradova u svrhu izrade prijedloga okvira buduće decentralizirane lokalne samouprave; definiranja nadležnosti i poslova koje je potrebno decentralizirati; te načinu decentralizacije.

Nastavit će se s redovnim prikupljanjem podataka o financiranju lokalnih vlasti; učinkovitosti obavljanja decentraliziranih poslova i cijenama komunalnih usluga.

U prošloj godini Udruga gradova intenzivnije je radila na području međunarodne suradnje – uspostavljen je Zajednički savjetodavni odbor s Odborom regija Europske unije; Udruga gradova postala je član Mreže udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Europe (NALAS); te je potpisan sporazum o suradnji s Nacionalnim udruženjem talijanskih općina (ANCI).

U 2011. godini planiraju se dva sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora, a nastavit će se i suradnja s NALAS-om i ANCI-jem kroz radne skupine za pojedina pitanja te aktivnosti započete u 2010. godini. Nastavit će se suradnja sa slovenskim udruženjem lokalnih jedinica (Skupnost občin Slovenije) na mogućim zajedničkim projektima financiranim kroz Program prekogranične suradnje ili Programe zajednice.

U 2011. godini, Udruga gradova nastavit će s provođenjem specijalističkog programa izobrazbe u sustavu javne nabave i obuke članova predstavničkih tijela i savjeta mladih. U području organizacijskog razvoja nastavit će se raditi na informiranju i savjetovanju članova Udruge, promicanju Udruge među tijelima državne vlasti i potencijalnim članovima. Rad upravnih tijela Udruge planira se sukladno rokovima predviđenim Statutom. Na sjednici Skupštine, nakon sjednice Predsjedništva, bit će raspravljeno Izvješće predsjednika Nadzornog odbora, a razgovarat će se i o Planu rada i Financijskom planu za 2011. godinu.

Nakon radnog dijela Skupštine gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika 19 gradova (gradonačelnici Rijeke, Kutine, Vukovara, Šibenika, Vinkovaca, Opatije, Belišća, Gline, Petrinje, Novske, Raba, Bakra, Drniša, Vodica, Otoka i Donjeg Miholjca, te zamjenici gradonačelnika i predstavnici Zadra, Cresa, Delnica, Valpova, Korčule i Siska) potpisali su Povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom. Potpisivanjem Povelje izražava se predanost uklanjanju postojećih prostornih prepreka i promicanju pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom te spremnost da se sustavnim mjerama podrži stvaranje okružja u kojem će javni prostori, javne usluge i komunikacije biti u najvećoj mogućoj mjeri dostupni svim stanovnicima hrvatskih gradova.

Povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom do sada su potpisali predstavnici 80 gradova te se očekuje da će svojim potpisom inicijativu podržati i ostali hrvatski gradovi.