Oglas za rad u biračkim odborima

Izborno povjerenstvo poziva osobe zainteresirane za rad u biračkim odborima za lokalne izbore koji će se održati 3. srpnja 2011. godine, da se jave Tajništvu Grada Korčule najkasnije do 24. lipnja 2011. do 14.00 sati.

.             

             REPUBLIKA HRVATSKA             
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD KORČULA                                
                Izborno povjerenstvo

Korčula, 8. lipnja 2011.

O G L A S

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima povodom izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, koji se održavaju dana 3. srpnja 2011. godine, da se prijave u Tajništvu Grada Korčule osobno ili na telefon 711-143 ili 711-184, najkasnije do 24. lipnja 2011. do 14.00 sati.

Ukoliko političke stranke do određenog roka shodno zakonu i odluci Grada Korčule ne predlože članove odnosno zamjenike članova (koji mogu biti članovi političkih stranaka), isto će učiniti Izborno povjerenstvo između zainteresiranim osobama, poglavito za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora (koji ne mogu biti članovi političkih stranaka).

Izabrani kandidati će se posebno obavijestiti, dok se neizabrani kandidati neće posebno obavještavati.