Otvoren natječaj – Civilno Društvo EU Info

Obaviještavamo Vas da je otvoren natječaj u sklopu EU programa IPA INFO 2009 – Civilno Društvo EU Info Natječaj je namjenjen Ogranizacijama civilnog društva (NVO) u RH. Visina darovnice: od minimalno 30.000,00 do maksimalno 70.000,00 Eura Rok za prijavu projekata je : 15.09.2010

Ovaj natječaj ima za cilj  podići svijest građana o prednostima i utjecajima ulaska RH u članstvo Europske Unije.
Aktivnosti se isključivo mogu odvijati na području RH.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati kroz ovaj natječaj: 
– Proizvodnja informacijskih i komunikacijskih sredstava
– Seminari, konferencije, predavanja, okrugli stolovi,
– Posebne aktivnosti ili kampanja za određene ciljne skupine,
– Nadogradnja već postojeće web stranice,
– Printani materijali (posebni setovi, letci, knjige, brošure , plakati),
– Medija i događaja vezanih uz EU-a,
– Natjecanja, kvizovi,
– Istraživanja javnog mijenja o prednostima članstva u EU i općenito o EU percepciji,
– Proizvodnja audio-vizualne proizvoda;
– Interaktivni pristup građanima.