Tag: Korčula

“Bare feet” u Korčuli

U okviru studijskog putovanja u gradu Korčuli su boravile američke novinarke za potrebe snimanja serijala “Bare Feet”. Serijal se ove godine premijerno prikazivao na PBS postaji New York, a slijedeće godine će biti prikazane nove serije koje uključuju i grad Korčulu na više nacionalnih postaja. Više

Donacije i sponzorstva isplaćena iz Proračuna Grada Korčule od 01.01.2013. godine pa nadalje

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom uprave provelo istraživanje u kojem su sudjelovale sve općine, gradovi i županije u svrhu uvida u transparentnost rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rezultati istraživanja dostupni su na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr. Sukladno navedenom, zatraženo je …