Oznaka: obrazac

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se ispunjavanjem obrasca zahtjeva i podnošenjem obrasca zahtjeva Gradskoj upravi Grada Korčule. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen: –  putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, –  putem e-maila na adresu: [email protected], –  predajom obrasca … Više