Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se ispunjavanjem obrasca zahtjeva i podnošenjem obrasca zahtjeva Gradskoj upravi Grada Korčule.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen:

–  putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula,

–  putem e-maila na adresu: [email protected],

–  predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Gradske uprave Grada Korčule
svakim radnim danom od 07,00 do  15,00 sati.