Oznaka: projektni zadatak

Zaključak o uređenju Liburne

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj 12. travnja 2010. godine donijelo Z A K L J U Č A K  Zadužuje se Gradonačelnik da formira povjerenstvo za …