Oznaka: zaključak o kratkoročnom zaduživanju

Zaključak o kratkoročnom zaduživanju

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“’, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Gradskog  vijeće Grada …