Plan nabave Grada Korčule za 2012. godinu

…………..REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
……………….GRAD KORČULA
………………..Gradonačelnik

KLASA: 022-06/12-01/02
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula,  8. veljače 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 8. veljače 2012. godine donio je

P L A N
nabave Grada Korčule za 2012. godinu

  • Cijeli dokument Plan nabave Grada Korčule za 2012. godinu možete pogledati ovdje