Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2017. godinu

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 23. svibnja 2017. godine donio je

 

P L A N

unapređenja zaštite od požara

na području Grada Korčule za 2017. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2017. godini.

Članak 2.

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine, za području Grada Korčule  pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:

  1. operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Korčula za 2017. godinu,
  2. aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
  3. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
  4. protupožarni nadzor deponija „Kokojevica“, kao potencijalnog uzročnika požara,
  5. utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

Članak 3.

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:

  1. na temelju programa rada DVD-a Korčula za 2017. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Grada Korčule,
  2. aktivnim dežurstvom  vatrogasne (interventne) postrojbe,
  3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
  4. protupožarnim nadzorom deponija „Kokojevica“,
  5. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.

Cijeli tekst Plana možete vidjeti OVDJE

Komentiraj