Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 49. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korĉule (“Službeni glasnik Grada Korčule” broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu