Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 49. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana  4. listopada 2016. godine donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu