Posebna odluka o visini zakupnine za korištenje javne površine

KLASA: 372-07/24-01/23
URBROJ:2117-9-05/11-24-01
Korčula, 06. svibnja 2024.

Temeljem članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21,  gradonačelnica donosi posebnu

ODLUKU

1. Cijena zakupa u Korčuli, u ljetnoj sezoni od 01. svibnja do 31. listopada 2024. godine, za javne površine koje se koriste za ostavljanje motora, bicikla, romobila i skutera iznosi 39,81 euro po m2.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam za provođenje ove Odluke.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Vezano za Odluku o visini zakupnine za korištenje javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 5/18 i 8/20), gradonačelnica je ovlaštena donijeti posebnu odluku kojom će odrediti cijenu zakupa u ljetnoj sezoni.

Kako visina zakupnine za korištenje javne površine koja se koristi za ostavljanje motora, bicikla, romobila i skutera  spomenutom Odlukom o visini zakupnine nije precizno definirana, to se ovom Odlukom precizira i utvrđuje visina zakupnine.

Gradonačelnica
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.

Odluka je dostupna na poveznici.