Posjet njemačkim komunalcima

Na poziv njemačke tvrtke EVS-Entversorgungverband Saar hrvatska delegacija u kojoj su bili čelnici JLS otoka Korčule (osim Blata), boravila je u periodu od 8.12. do 11.12.2010. godine u gradu Saarbruckenu. Cilj posjeta bio je upoznavanje sa organizacijom, izgradnjom i održavanjem sustava za zbrinjavanje otpadnih voda i komunalnog otpada koji se primjenjuju ui državi Saarland.

Našu delegaciju sačinjavali su:

 • Branko Mučnjak – državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
 • Ružica Drmić – ravnateljica Uprave vodne politike i međunarodnih projekata iz MRRSVG,
 • Petra Kekez – savjetnica u MRRSVG,  
 • Nikola Dobroslavić – župan DNŽ,
 • Ivo Gjaja – pročelnik UO za komunalne djelatnosti, promet i veze DNŽ,
 • Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika Grada Korčule,
 • Marko Milat, direktor KTD Hober Korčula,
 • Ivan Radovan – načelnik općine Lumbarda, 
 • Lenko Salečić – načelnik općine Smokvica, 
 • Boris Žuvela – načelnik općine Vela Luka,
 • Goran Kovač – zamj. gradonačelnika Grada Ploča,
 • Nikola Knežić – načelnik općine Dubrovačko primorje.

Suradnja između tvrtke EVS i Dubrovačko-neretvanske županije o zbrinjavanju otpadnih voda u DNŽ započela je 2007. godine. Intenzivirala se  prošle i ove godine, kada je održano nekoliko sastanaka u Dubrovniku, Korčuli, Pločama i Zagrebu na kojima su razmatrani EVS-ovi prijedlozi za projektiranje i izgradnju sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda u DNŽ. Svi su oni temeljeni na preporukama EU i primjenjivi su na sve vrste i veličine aglomeracija. Za nas su posebno interesantni jer nude rješenja uz primjenu bioprečistača te omogućavaju visok stupanj decentarlizacije sustava. Za vrijeme posjete Saarlandu mogli smo se praktično uvjeriti u efikasnost primjene raznih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda koje pokrivaju potrebe u širokom dijapazonu korisnika – od pojedinačnih kućanstava do velikih postrojenja za gradove od 200 tisuća stanovnika.

Domaćini su prezentirali i svoje sustave za zbrinjavanje komunalnog otpada. U Saarlandu se još od 2005. godine komunalno smeće ne odlaže na deponije. Sve postojeća klasična odlagališta su zatvorena, ali se i dalje vodi briga i izdvajaju znatna sredstva za njihovo održavanje. Svo smeće koje se ne prikupi u dvadeset reciklažnih dvorišta ili kao biomasa spaljuje se u dvjema spalionicama.

Posljednjeg dana boravka organiziran je sastanak između članova uprave EVS-a i naše delegacije. Razmatrana su ne samo tehnička pitanja, nego i problematika organizacije i financiranja partnerskog sudjelovanja EVS-a  i naših institucija i JLS u realizaciji predviđenih pilot projekata za otok Korčulu i Grad Ploče.