Postavljeni novi prometni stupići

Primjer dobre suradnje: Županijska lučka uprava Korčula i Grad Korčula zajednički sudjelovali u financiranju nabave i ugradnje 60 kom prometnih stupića

U proteklih nekoliko dana na dijelu Obale Dr. Franje Tuđmana ugrađeno je 38, a na istočnoj obali 22 nova brončana stupića 

Metalni stupići visine 800 mm postavljeni su umjesto postojećih niskih kamenih  i betonskih gljiva, nakon učestalih pritužbi građana i turista, od kojih se neki doživjeli i teže povrede zbog pada preko ovih prepreka.

U drugoj fazi planirano je postavljenje stupića na pojedinim lokacijama u gradu radi zaštite od nepropisnog parkiranja automobila i omogućavanja sigurnog kretanja pješaka.