POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI DNŽ U 2018. GODINI

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 15. studenog 2018 godine.

Dubrovačko-neretvanska županije objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske Županije u 2018. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada
Mjera 4. Ekološka proizvodnja
Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla
Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva
Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava
Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja županijskih proizvoda
Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima​

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi a nisu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 15. studenog 2018 godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.