Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 7. studenog (utorak) 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00006
URBROJ: 2117-9-01/01-23-00001
Korčula, 30. listopada 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 7. studenog (utorak) 2023. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule
 2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
 3. Izvješće Gradonačelnice o radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
  Prilog 1
  Prilog 2
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2023. godinu
  Prilog 1
 5. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2024. godini
  Prilog 1
  Prilog 2
 7. Konačni prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru
 8. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
 9. Konačni prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Korčule sigurnim mjestom za žene
 10. Program rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2024. godinu
 11. Statut Gradskog muzeja Korčula.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin