Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. rujna (ponedjeljak) 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/06
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 16. rujna 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. rujna (ponedjeljak) 2019. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 18. svečane sjednice Gradskog vijeća
  3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
  4. Konačni prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.