Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. srpnja (ponedjeljak) 2021. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/05
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 5. srpnja 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. srpnja (ponedjeljak) 2021. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa (1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
  Prilog 1
 3. Izvješće gradonačelnice o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
 4. Izvješće gradonačelnice o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
 5. Konačni prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2021. godini
 6. Konačni prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  Prilog 1
  Prilog 2
 7. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (groblje Korčula)
  Prilog 1 
 8. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (Naplov)
  Prilog 1
 9. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (igralište Rusković)
  Prilog 1
 10. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (igralište OŠ u Žrnovu)
  Prilog 1
 11. Prijedlog za dodjelu godišnje kolektivne nagrade Grada Korčule Društvu turističkih vodiča Korčule
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 12. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Marinu Šali
  Prilog 1
 13. Prijedlog za proglašenje gđe Slavojke Arsenović počasnom građankom Grada Korčule
  Prilog 1
 14. Izbor zamjenika predsjednika Mandatnog odbora
 15. Izbor zamjenika predsjednika i člana Odbora izbor i imenovanje
 16. Izbor zamjenika predsjednice i člana Odbora za Statut i Poslovnik
 17. Izbor člana Odbora za proračun i financije
 18. Izbor zamjenika predsjednice i člana Odbora za javna priznanja
 19. Izbor člana Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule
 20. Raspisivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule
 21. Davanje suglasnosti na Geodetski elaborat.
  Prilog 1

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin, v.r.