Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. prosinca (četvrtak) 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/09
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 15. prosinca 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 23. prosinca (četvrtak)  2021. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu
  Prilog 1
 3. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini
 4. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini
 5. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2021. godinu
 6. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Korčule za 2021. godinu
 7. Konačni prijedlog proračuna Grada Korčule za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu
  Prilog 1
 8. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu
 9. Konačni prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini
 10. Konačni prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini
 11. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2022. godinu
 12. Konačni prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2022. godinu
 13. Konačni prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Korčule za 2022. godinu
 14. Konačni prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2022. godini
 15. Konačni prijedlog odluke o izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
 16. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  Prilog 1
 17. Konačni prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)
  Prilog 1
 18. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (ulica Španić i ulica Don Luke Depola u Korčuli)
  Prilog 1
 19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2021. godinu
 20. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2022. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin, v.r.