Poziv na kongres „Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma”

Drugi hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem „Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma" održat će se u hotelu Aurora**** u Malom Lošinju od 21.-25. travnja ove godine.

Kongres je namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave tematikom ruralnog turizma: od samih dionika, odnosno vlasnika seljačkih domaćinstava i poduzetnika u ruralnom turizmu, postojećih i budućih; strukovnih udruženja, zadruga i udruga; državne uprave od ministarstava, do ureda državne uprave; područne i lokalne samouprave, turističkih zajednica; međunarodnih institucija pa sve do znanstvenih i stručnih institucija.

Organizatori posebno ističu da će osim znanstveno-stručnog dijela Kongresa u kojem će sudjelovati brojni domaći i europski eksperti, ove godine biti organizirana i izložba ruralnog turizma te Debatni klub (panel rasprava) za turistička seljačka gospodarstva i poduzetnike u ruralnom turizmu.

Na Kongresu će biti prezentirana i akcija „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ u okviru koje će se u nekoliko narednih mjeseci ocjenjivati turistička seljačka gospodarstva, poduzetnici u ruralnom turizmu te ruralno-turističke manifestacije i projekti.

Prijave sudionika se zaprimaju putem web stranica Kongresa, pa Vas ovim putem upućujemo na linkove gdje možete naći sve potrebne informacije:

Kotizacije i cijene smještaja niži za prijave sudionika pristigle do 31.03. 2010.

ORGANIZATORI:
Hrvatski farmer d.d.
Ruralis – konzorcij agroturizma i ruralnog turizma Istre
Klub članova “Selo”