Poziv na završnu konferenciju projekta “Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule”

Završna konferencija projekta „Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule“ održati će se u utorak, 22. rujna 2020. godine, s početkom u 11.00 sati, u kino dvorani Centra za kulturu Korčuli.

Pozivamo Vas na Završnu konferenciju projekta „Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule“, financiranog temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Poziv na Završnu konferenciju projekta “Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule”
Letak Projekta

 

Komentiraj