Poziv studentima za ažuriranje baze studenata Grada Korčule

Pozivamo sve studente s područja Grada Korčule (Korčula, Žrnovo, Račišće, Pupnat i Čara) da popune kratku anketu, kako bi Grad ažurirao postojeću bazu podataka. Uvidom u bazu podataka Grad će dobiti cjelovitu sliku zvanja naših studenata s ciljem omogućavanja obrazovanim mladim osobama da se vrate u naš Grad i doprinesu njegovom razvoju. Time bi se u skladu s mogućnostima i potrebama tržišta omogućila otvaranja novih radnih mjesta.

Mole se cijenjeni studenti na suradnju te bi bilo poželjno da navedenu anketu popune do 1. prosinca 2017. godine.

Za sve dodatne informacije i upute, slobodni ste nas kontaktirati na broj telefona 711-143.

*Link na anketu