Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da do 10. veljače 2021. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i/ili prijedloge .

KLASA: 960-03/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-2
Korčula, 3. veljače 2021.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:
Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave robe velike vrijednosti – Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule.

Tekst Poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju možete pročitati na poveznici.